ورق کامپوزیت قیمت

نمای کامپوزیت

قیمت نمای کامپوزیت | اجرای هر متر مربع

قیمت نمای کامپوزیت قیمت نمای کامپوزیت به عوامل مختلفی همچون نوع ورق ( که شامل برند ، ضخامت ، درصد خلوص مواد پلی اتیلن و آلومینیوم ، ضد حریق بودن یا نبودن و نوع رنگبندی  است ) نوع طرح سه بعدی ( هر چه تعداد…