مجری نمای کامپوزیت در گناباد

عکس نمای کامپوزیت ساختمان

نمای کامپوزیت و ورق کامپوزیت در گناباد

نمای کامپوزیت در گناباد نمای کامپوزیت در گناباد قیمت نمای کامپوزیت به عوامل مختلفی همچون نوع ورق ( که شامل برند ، ضخامت ، درصد خلوص مواد پلی اتیلن و آلومینیوم ، ضد حریق بودن یا نبودن و نوع رنگبندی  است ) نوع طرح سه…