پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت اصفهان را مشاهده می‌کنید. این پروژه در بهار سال 1395 برای اقای محمدی رئیس کارخانه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است.

اگر قصد دارید کارخانه‌تان را با نمای کامپوزیت نما  یا بازسازی کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا نمای پشتی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا نمای داخلی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا نمای داخلی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت ستون های داخل

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت حین اجرا

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی ستون

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی black gold

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت بعد از پوست کنی نمای زیبا از زیر

اجرای نمای کامپوزیت کارخانه

عکس طرح سه بعدی نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت