پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین اصفهان

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین (ارگ نیلوفر) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. این پروژه به سبک فیکس با ورق نانو باند اجرا شده است با ظاهری بسیار زیبا و سیستم آبی اطفاء حریق در سقف کارگذاشته شده است.

اگر سوالی درباره این پروژه دارید یا قصد دارید به جایگاه سوخت‌تان جلوه‌ای زیبا با نمای کامپوزیت بدهید، با ما همین حالا تماس بگیرید.

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان در شب

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان با ورق نانو باند

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت اداری پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان پوست کنی نشده

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان در شب

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت قرمز پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان پوست کنی شده

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان دزیر سقف قرمز و نوک مدادی

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان جایگاه موتورسیکلت

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان نمای دور

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین اصفهان نایین قرمز

نمای پمپ بنزین ارگ نیلوفر نایین اصفهان قبل از اجرا