پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان (3)

اجرای نمای کامپوزیت مناره مسجد خمینی‌شهر اصفهان