پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان (2)

اجرای نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان