پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین اردستان اصفهان

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز

نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین اردستان به نایین (ظفرقند) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است با ظاهری بسیار شیک.

اگر سوالی درباره این پروژه دارید یا قصد دارید به جایگاه سوخت‌تان جلوه‌ای زیبا با نمای کامپوزیت بدهید، با ما همین حالا تماس بگیرید.

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان

نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان پوست کنی نشده از کنار

اجرای نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان پوست کنی نشده از کنار

نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان

نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین قرمز

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه سوخت قرمز در جاده اردستان نایین اصفهان اتمام کار سمت بنزین