پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی مهر و ماه قم

نمای کامپوزیت اداری جایگاه سوخت

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت و بخش اداری پمپ بنزین مجتمع تجاری توریستی مهر و ماه قم (جاده تهران قم) را در زیر مشاهده می‌کنید. این پروژه به سبک فیکس توسط نصاب ارجمند آقای مقدسی با ورق آلومکس نارنجی و نوک مدادی اجرا شده است با ظاهری بسیار دلنشین و زیبا.

اگر سوالی درباره این پروژه دارید یا قصد دارید به جایگاه سوخت‌تان جلوه‌ای زیبا با نمای کامپوزیت بدهید، با ما همین حالا تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم قبل از اجرا

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نارنجی رنگ در عصر

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس زیرکاری نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی قبل از اجرا

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت پمپ بنزین مهر و ماه قم

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی با ورق آلومکس

نمای کامپوزیت پمپ بنزین اداری نوک مدادی

عکس نمای کامپوزیت بخش اداری پمپ بنزین مهر و ماه قم با ورق نوک مدادی با ورق آلومکس