قوانین

اجرای نمای کامپوزیت نیاز به رعایت چندین قانون و موضوع مهم دارد. کارفرما برای اطمینان از بهترین نتیجه و اجتناب از مشکلات در طول فرآیند و پس از آن، می‌بایست این موارد را رعایت کند:

 1. انتخاب متریال مناسب:
  • انتخاب نوع ورق کامپوزیت (مانند آلومینیوم، شیشه‌فیبر، کامپوزیت آلومینیوم-شیشه‌فیبر و …) بر اساس نیازها و شرایط محیطی بسیار حائز اهمیت است.
 2. بررسی استانداردها و مقررات:
  • رعایت استانداردها و مقررات ملی و بین‌المللی در زمینه نماهای کامپوزیت برای اطمینان از کیفیت و ایمنی ساختمان الزامی است.
 3. انجام آزمایش‌های کیفیت:
  • قبل از شروع نصب، انجام آزمایش‌های کیفیت بر روی متریال‌ها و پیش‌ترکیب‌ها جهت اطمینان از استانداردهای کیفیت و عمر مفید مواد.
 4. استفاده از تیم متخصص:
  • اجرای نمای کامپوزیت نیاز به تخصص و تجربه دارد. استفاده از تیم متخصص در این زمینه برای جلوگیری از مشکلات فنی و اجتناب از ایرادات احتمالی ضروری است.
 5. مدیریت زمان و بودجه:
  • برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت زمانی و بودجه، از مهمترین عوامل موفقیت در اجرای پروژه نمای کامپوزیت است.
 6. پیشگیری از آسیب‌های محیطی:
  • در نظر گرفتن شرایط محیطی مانند تغییرات دما، ترمپراتورهای بیرونی، و تأثیرات نور خورشید بر نماها.
 7. تضمینات و گارانتی:
  • هنگام انعقاد قرارداد، جزئیات تضمینات و گارانتی‌های مرتبط با کیفیت کار و مواد باید دقیقاً تعیین شده و مشخص شود.
 8. آموزش و نگهداری:
  • آموزش کارفرما یا پرسنل مسئول از نحوه نگهداری و تعمیرات نما بعد از نصب، جلوگیری از مشکلات و افزایش عمر مفید نماهاست.
 9. نظارت مستمر:
  • برگزاری جلسات نظارت مستمر بر فرآیند اجرای پروژه تا اطمینان از اجرای صحیح و به موقع اقدامات لازم.
 10. پس از فروش:
  • انجام خدمات پس از فروش، تعمیرات و مشاوره به کارفرما در صورت نیاز.

رعایت این موارد، بهترین اجرای نمای کامپوزیت را تضمین می‌کند و به پیش‌برد پروژه بدون مشکلات کمک می‌کند