پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

برخی از تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. این پروژه به سبک فیکس با ورق آلوباند اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

اگر سوالی درباره این پروژه دارید یا قصد دارید به ساختمان شهرداری منطقه‌تان جلوه‌ای زیبا با نمای کامپوزیت بدهید، با ما همین حالا تماس حاصل فرمایید.

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای قبل از اجرا

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای بعد از اجرا قبل از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای بعد از اجرا قبل از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای کناری بعد از اجرا قبل از پوست کنی نصاب را مشاهده می فرمایید.

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای بعد از اجرا از زیر قبل از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای بعد از اجرا قبل از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای پشت بعد از اجرا بعد از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای جلوییب عد از اجرا بعد از پوست کنی

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری

اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان نمای پشت بعد از اجرا بعد از پوست کنی